New Orleans – Los Angeles #Amtrak

New Orleans, Louisiana — Houston, Texas — San Antonio, Texas — El Paso, Texas — Tucson, Arizona — Los Angeles, Californië
3050 km, 46 uur met de Sunset Limited van Amtrak, van groen naar ‘geel’, van de swamps naar de woestijn, Bayou nog aan toe (kom Linda of Roy, zet nog eens in)

Tremé #nola

Tremé, bakermat van jazz, r&b, hiphop… De oudste zwarte buurt in Amerika. Congo Square, waar de slaven op zondag muziek kwamen spelen, dansen, zingen. ‘Every strand of American music comes directly from Congo Square‘, aldus Wynton Marsalis. Vibes.