Even weg met #JanSix

Heerlijk meanderen door 4 eeuwen geschiedenis bij een Amsterdamse familie…

‘Het is een reeks Jannen die in 1618 begon met de 1ste Jan Six – lakenverver, dichter, kunstliefhebber, burgemeester van Amsterdam, vriend van Rembrandt en Joost van den Vondel. De huidige heer des huizes is de 10de Jan Six, zijn zoon, kunsthandelaar, is de 11de en Jan de 12de is er ook al, een glanzend jochie in een buggy’.

En natuurlijk begon het allemaal na 1585 (ja, Antwerpenaars, mee dankzij jullie 😛. ‘De voertaal binnen de stad veranderde van een soort boers Hollands in een zangerig Antwerps’).

Btw, wat dacht u van ‘De Krakeelkamer’: ‘De Krakeelkamer was een gangbare baan voor ‘aankomelingen’, beginnende regenten die gaandeweg konden doorstromen naar hogere ambten, culminerend in het burgemeesterschap.’

En nu ga ik me verder vervolmaken in Sprezzatura: ‘De volmaakte hoveling moest bovenal thuis zijn in de letteren en de schone kunsten. Sprezzatura, de nonchalante, onthechte levenshouding, daar draaide alles om.’